NASZA KANCELARIA

TWÓJ SUKCES

Szanowni Państwo,

jako osoba zarządzająca i współzałożyciel Kancelarii Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy mam przyjemność przedstawić Państwu naszą spółkę prawną.

Kancelarię tworzą fachowi pełnomocnicy, posiadający bogate przygotowanie na różnych szczeblach działalności prawniczej. Odznaczamy się doświadczeniem zarówno w obsłudze dużych podmiotów, jak również czerpiemy go z wielu precyzyjnie przeprowadzonych spraw Klientów indywidualnych. Jako ambitny i prężny zespół prawny, dajemy gwarancję należytego poświęcenia i największych idących za nim efektów.

Stawiamy na elastyczne podejście do każdego problemu prawnego. Wdrażamy alternatywne metody rozwiązywanie sporów, bez angażowania cennego czasu i nadmiernych kosztów naszych Klientów. Kreatywnie poszukujemy najlepszych rozwiązań i szacujemy ryzyko każdego postępowania.

Łączymy tradycyjne podejście do sztuki prawniczej z nowoczesnością jaką niosą współczesne czasy, a ponadprzeciętność to filar i wyznacznik nieustannego rozwoju naszej Kancelarii. Kierujemy się zasadą, że każdy problem jest do przezwyciężenia, a kwestia doboru właściwej ścieżki do tego prowadzącej jest kluczowa.

Wspólnie pracujemy na rzecz uczynienia z naszej Kancelarii lidera pośród innych podmiotów gospodarczych z lokalnego rynku działających w profesjonalnych usługach prawnych.

Współpracujemy z profesjonalnymi kancelariami prawnymi na terenie całego kraju, o równie ambitnym planie rozwojowym co nasz.

Siedziba naszej Spółki zlokalizowana jest w Jędrzejowie, w nowym i przestronnym budynku biurowym mieszczącym się na wprost tutejszego Sądu Rejonowego. Oddział Kancelarii znajduje się natomiast w ścisłym centrum Kielc.

Interesantów chcących skonsultować swój problem prawny, oraz reprezentantów podmiotów gospodarczych zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w siedzibie Kancelarii.

Tobiasz Stefaniec
radca prawny

KLIENCI BIZNESOWI

Kluczowym mechanizmem współczesnego biznesu jest stworzenie stabilnej więzi między Klientem biznesowym a zaufanym prawnikiem. Inwestycja w rzetelną ochronę prawną i wsparcie prawne jest lokatą w fundament rozwoju każdego poważnego biznesu. Świadomość tego daje konkretnym przedsiębiorcom przewagę w realiach otaczającej każdy biznes nachalnej konkurencji.

Cechujemy się nie tylko wiedzą prawną, ale odpowiednim podejściem. Rozumiemy biznes naszych Klientów, jesteśmy jednocześnie ich psychologami i strategami. Nie tylko rozwiązujemy spory, ale także planujemy razem z naszymi Klientami ich rozwój przedsiębiorczy. Żyjemy razem z ich firmami. Tworzymy razem z naszymi Klientami biznesowymi jeden prężny organizm, który powoduje nieustanny wzrost i rozwój firmy. Prowadzimy naszych Klientów do sukcesu i wspólnie z nimi święcimy powtarzające się triumfy.

Czerpiemy nieustannie najlepsze wzorce prawne płynące z różnych stron naszej branży. Jesteśmy innowacyjni i oryginalni w swoim działaniu. Współpracujemy z firmami z szeroko rozumianej branży usług prawno-doradczych, które podobnie jak my nie boją się nowych wyzwań i stawiają na novum w kwestiach prawnych. Sieć wyspecjalizowanego partnerstwa biznesowego do którego należymy pozwala nam zapewnić kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach.

Przedsiębiorcom oferujemy stałą lub doraźną współpracę, oraz bezpieczeństwo prawne na każdym etapie prowadzonej działalności i w każdym jej segmencie. Za rzetelnością naszej oferty przemawia dotychczasowa obsługa na rzecz szeregu podmiotów gospodarczych. Na prośbę przedkładamy stosowne rekomendacje. Swoim Klientom przedstawiamy jasne zasady współpracy, wynagrodzenia i ryzyka każdego postępowania.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria świadczy szeroko pojęte doradztwo prawne dla indywidualnych Klientów, oraz prowadzi ich sprawy, zarówno na drodze przedsądowej, jak również sądowej. Mamy za sobą wiele podpisanych ugód, oraz przeprowadzonych z najwyższą precyzją i sukcesem spraw cywilnych, karnych i administracyjnych. Charakteryzuje nas bardzo wysoka skuteczność działania, co mogą potwierdzić Klienci, którzy korzystali z naszych usług prawnych.

Każdy nasz Klient od początku współpracy objęty zostaje indywidualną opieką wyznaczonego przez Kancelarię profesjonalnego prawnika. Z każdym Klientem tworzona jest wieź i niezbędne zaufanie. Warunki współpracy określane są zawsze konkretnie i są stabilne, oraz niezmienne przez cały okres jej trwania.

Jesteśmy w pełni oddani zadaniom, które nam się powierza. Wkładamy w każdą sprawę nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim serce, ponieważ interes naszych Klientów jest naszym osobistym interesem. Osoby które zaufały usługą Kancelarii wpisują się nie tylko na trwałe w nasze życie zawodowe, ale wielu z Nich pozostaje naszymi serdecznymi przyjaciółmi z którymi niejednokrotnie wspólnie idziemy przed siebie.

OFERUJEMY USŁUGI Z ZAKRESU:

REPREZENTACJA
SĄDOWA

PRAWO
SPADKOWE

ODSZKODOWANIA I
ZADOŚĆUCZYNIENIA

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

DORADZTWO
I OPINIE PRAWNE

PRAWO
RODZINNE

WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI

PRAWO
BANKOWE

PRZYGOTOWYWANIE
PISM I UMÓW

PRAWO KARNE I WYKROCZENIOWE

OCHRONA
DÓBR OSOBISTYCH

PRAWO
PODATKOWE

NEGOCJACJE
 

PRAWO
PRACY

PRAWO RZECZOWE, W TYM NIERUCHOMOŚCI

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

BLOG

skarga kasacyjna - Sąd Najwyższy

Skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna to stosunkowo nowe narzędzie prawne wdrożone do polskiego prawodawstwa. Jako szczególny środek zaskarżenia skarga nadzwyczajna otwiera dla osób dotkniętych rażąco niesprawiedliwym i prawomocnym wyrokiem szansę jego wzruszenia i zmiany.

Czytaj więcej »

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szpitalu

Związki Zawodowe z racji posiadanej osobowości prawnej zostały wyposażone przez ustawodawcę w różnego rodzaju uprawnienia, które nie przysługują indywidualnym pracownikom. Jednym z nich jest prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem przeciwko pracodawcy o przekazanie należnych środków na fundusz socjalny.

Czytaj więcej »

Dodatki covidowe dla osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia tzw. dodatki covidowe miały przysługiwać wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w walkę z epidemią SARS CoV-2. Ostatecznie dodatki do wynagrodzenia otrzymali jedynie nieliczni, a najbardziej poszkodowaną grupą zawodową spośród innych zatrudnionych w ochronie zdrowia stały się osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Czytaj więcej »

DANE KANCELARII

STEFANIEC
Kancelaria Radców Prawnych
Tobiasz Stefaniec, Anna Ścibisz-Stefaniec i Wspólnicy
spółka cywilna

tel: 515 570 388
e-mail: biuro@kancelariastefaniec.pl
www.kancelariastefaniec.pl

NIP: 656 234 15 02
REGON: 386 688 365

Numer rachunku bankowego: 42 2530 0008 2004 1068 0280 0001

SIEDZIBA GŁÓWNA

JĘDRZEJÓW
UL. 11 LISTOPADA 65/5
28-300 JĘDRZEJÓW

ODDZIAŁ

KIELCE
UL. WESOŁA 27/10
25-353 KIELCE

Cała zawartość opublikowana na niniejszej stronie internetowej podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Każde wykorzystanie treści bądź elementów niniejszej strony internetowej wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez ich autora. Bezprawne kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości niniejszej strony internetowej lub poszczególnych jej elementów jest niedozwolone i podlega odpowiedzialności prawnej.