Sytuacja płacowa pielęgniarek przedmiotem debaty

Sytuacja płacowa pielęgniarek jest obecnie tematem gorącej debaty, która wyszła poza ramy podmiotów leczniczych. W ubiegłą środę (29 listopada) odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przygotowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Projekt przeszedł do dalszego procedowania.

Ratownik medyczny jako funkcjonariusz publiczny

Ratownicy medyczni podczas wypełniania swoich obowiązków zawodowych związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego podlegają ochronie prawnej. Naruszenie nietykalności ratownika medycznego grozi karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Niestety, mimo to agresja słowna i fizyczna to element w pisany w ryzyko zawodowe ratowników medycznych, z którym niejednokrotnie mierzą się oni w swojej pracy.

Związkowy projekt dotyczący podwyżek wynagrodzenia w ochronie zdrowia w sejmie

Na najbliższą środę (29 listopada) przewidziano w Sejmie RP pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia przygotowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Projekt przewiduje doniosłe zmiany dotyczące uposażenia szeregu pracowników ochrony zdrowia.

Wpływ nowego rozporządzenia o wymaganych kwalifikacjach na prawo do wyższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych

5 września 2023 r. uległy zmianie kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zmiany te dla określonych pielęgniarek i położnych mogą stanowić dodatkowy argument w walce o zaszeregowanie do 2 grupy zawodowej.

Zarobki ratowników medycznych

Zawód ratownika medycznego wiąże się z szeregiem obowiązków, stresem oraz nieustanną nauką. Jest to praca z pacjentami w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, wymagająca doskonałej kondycji fizycznej oraz odporności psychicznej. Przy tak dużej odpowiedzialności, zarobki ratowników medycznych powinny być unormowane, a zarazem satysfakcjonujące. W rzeczywistości różnią się znacząco w zależności od umowy, a także województwa.

Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie praw pracownika

Odpowiedzialność w zakładzie pracy ciąży zarówno na pracownikach, jak również na pracodawcy. Najdonioślejszym jej przejawem jest odpowiedzialność karna, gdyż wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. W ramach niej pracodawca może odpowiadać za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a w skrajnych sytuacjach nawet za przestępstwo.

Pracownicy na kontrakcie bez prawa do emerytury pomostowej

Od 1 stycznia 2024 roku zatrudnionym na kontraktach nie będzie przysługiwała emerytura pomostowa. Zmiana uderzy przede wszystkim w ratowników medycznych orz kierowców, których duży odsetek pracuje w tej formie. Alternatywą dla tych osób staje się wykazanie przed sądem, że dotychczasowy stosunek cywilnoprawny to w rzeczywistości etat pracowniczy.

Nierówne traktowanie ratowników medycznych w zatrudnieniu

Ratownicy medyczni, obok pielęgniarek i położnych, to pracownicy wobec których w ochronie zdrowia najczęściej dochodzi do sytuacji nierównego traktowania w zatrudnieniu. Tylko nieliczni zdecydowali się z tej przyczyny pozwać swojego pracodawcę. Czy ratownicy medyczni, za wzorem pielęgniarek, pójdą wkrótce do sądów pracy?