Odszkodowanie za opóźniony lot samolotowy

W związku z rozpoczętym sezonem urlopowym dzisiejszy artykuł poświęcimy sytuacjom, z którymi wiele osób uprawiających czynną turystykę, miało zapewnie niejednokrotnie styczność. Opóźnione loty samolotowe – bo o nich będzie mowa – to ryzyko wpisane w nasz urlopowy kalendarz, więc warto wiedzieć jakie roszczenia nam przysługują, jeżeli do takich niedogodności dojdzie.

Stan pielęgniarstwa w Polsce

Sytuacja publicznej ochrony zdrowia w Polsce jest każdemu znana, czy to jej pracownikom czy pacjentom korzystającym z niej na co dzień. Inaczej rzecz się ma ze stanem pielęgniarstwa o którego dramatycznej kondycji zdają sobie sprawę, wydawać by się mogło, chyba tylko osoby pracujące w tym zawodzie. Wieloletnie zaniedbania doprowadziły do sytuacji, że stoimy na krawędzi kryzysu, którego skutki mogą być bardzo dotkliwe.

Projekt zmian w ustawie o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia

Projekt zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych trafił 01 kwietnia bieżącego roku do konsultacji publicznych. Co mają przynieść nadchodzące zmiany i co za sobą niosą ? O tym mowa będzie w dzisiejszym artykule.

Prawo kosmiczne

Po wielu latach starań o wprowadzenie do polskiego porządku prawa dotyczącego zagadnień związanych z przestrzenią kosmiczną, wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostanie uchwalona ustawa o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Zespół naszej Kancelarii z uwagą przygląda się temu co dzieje się w polskim prawodawstwie dotyczącym prawa kosmicznego, łącząc przy tym swoją pracę zawodową ze swoimi hobbystycznymi zainteresowaniami. Wobec powyższego w dzisiejszym artykule poruszymy sprawy… kosmiczne 🙂

Dodatki covidowe dla nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do strony rządowej w oficjalnym piśmie z wnioskiem o przyznanie pracownikom oświaty dodatku covidowego. To kolejna grupa zawodowa – po osobach związanych z ochroną zdrowia – która może w najbliższym czasie otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za zwiększone ryzyko w związku z wykonywaną pracą w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Czy nauczyciele mają przygotowaną strategię na walkę którą podjęli i czy starczy im determinacji w dążeniu do celu?

Nabycie prawa własności do nieruchomości – w postępowaniu spadkowym czy w sprawie o zasiedzenie ?

Postępowanie spadkowe to najpowszechniejsza droga prowadząca do nabycia tytułu prawnego do nieruchomości przejętych po bliskich zmarłych. Drugą drogą jest sądowe postępowanie o stwierdzenie prawa własności w drodze zasiedzenia. O ile postępowanie spadkowe po zmarłym jest zawsze możliwe, to zasiedzenie należących do niego za życia nieruchomości obwarowane jest prawnymi ograniczeniami. Wybór pomiędzy tymi dwiema ścieżkami jest natomiast bardzo doniosły, gdyż chociażby w razie stwierdzenia zasiedzenia nie musimy dzielić się spadkiem z pozostałymi spadkobiercami do niego uprawnionymi, jak ma to miejsce w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Dodatki covidowe nadal nie dla wszystkich walczących z pandemią SARS-CoV-2

Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 04 września 2020 r. w sprawie dodatku covidowego obowiązuje od niemal półtora roku. Przez ten czas zdążyło stać się jednak przedmiotem krzywdy dla wielu osób z myślą o których zostało faktycznie wprowadzone. Do chwili obecnej albowiem szereg pracowników ochrony zdrowia nie otrzymało przysługującego im dodatku covidowego lub otrzymało go w zaniżonej wysokości. Powodem jest zarówno nieudolna redakcja tego polecenia przez resort zdrowia, jak również celowe zawężanie jego wykładni przez kierowników podmiotów leczniczych. Pracownicy ochrony zdrowia nie składają jednak broni i nadal walczą o swoje pieniądze. Nasza Kancelaria natomiast czynnie w tej walce od samego początku uczestniczy.

Zwrot nienależnie pobranej dotacji oświatowej – czy zawsze konieczny ?

Koniec roku kalendarzowego to czas, który może wiązać się z przedawnieniem obowiązku zwrotu nienależnie pobranej dotacji oświatowej. Wynika to z faktu, że 5-letni termin przedawnienia w tego rodzaju sprawach liczy się zawsze od końca roku kalendarzowego w którym dotacja została udzielona i w którym powinna zostać wykorzystana. Jednak zarzut przedawnienia to nie jedyny kontrargument przeciwko roszczeniu danej jednostki samorządu terytorialnego o zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Wieloletnie procesy sądowe stanowią zakorzenioną regułę polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wydawać by się mogło, że przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w nieporadności kolejnych decydentów i ustawodawstwa. To prawda, ale jednak tylko częściowa. Współodpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą albowiem także strony zaangażowane w spór sądowy, oraz często ich profesjonalni pełnomocnicy, z których wielu sztukę prawniczą postrzega jako walkę na sali rozpraw do przysłowiowego ostatniego naboju.