Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy s.c.

Nasza Kancelaria, Twój sukces ! Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy s.c. łączy tradycyjne podejście do sztuki prawniczej z nowoczesnością jaką niosą współczesne czasy. Budujemy naszą markę w oparciu o ponadprzeciętność i profesjonalizm w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Reprezentowana przez nas Kancelaria jest nowoczesną i profesjonalnie zorganizowaną firmą działającą na rynku usług prawnych. Olbrzymie zaangażowanie i regularnie odnoszone sukcesy wyróżniają nas spośród innych firm prawniczych.

Oferujemy naszym Klientom szeroko rozumiane usługi prawne niemal z każdej dziedziny prawa. Specjalizujemy się m.in. w obsłudze związków zawodowych, w szczególności działających w sektorze ochrony zdrowia, oraz precyzyjnie obracamy się w branży medycznej i przepisach prawa ją regulujących. Szczegółowy katalog usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię, oraz wykaz specjalizacji branżowych, znajduje się na naszej stronie internetowej www.kancelariastefaniec.pl do której serdecznie odsyłamy.

Główna siedziba Kancelarii mieści się w Jędrzejowie pod adresem ul. 11 Listopada 65/5, vis a vis Sądu Rejonowego. Kancelaria posiada również swój oddział z siedzibą w centrum Kielc przy ulicy Wesołej 27/10.

Zapraszamy do współpracy !

DANE KANCELARII

STEFANIEC
Kancelaria Radców Prawnych
Tobiasz Stefaniec, Anna Ścibisz-Stefaniec i Wspólnicy
spółka cywilna

tel: 515 570 388
e-mail: biuro@kancelariastefaniec.pl
www.kancelariastefaniec.pl

NIP: 656 234 15 02
REGON: 386 688 365

Numer rachunku bankowego: 42 2530 0008 2004 1068 0280 0001

SIEDZIBA GŁÓWNA

JĘDRZEJÓW
UL. 11 LISTOPADA 65/5
28-300 JĘDRZEJÓW

ODDZIAŁ

KIELCE
UL. WESOŁA 27/10
25-353 KIELCE

Cała zawartość opublikowana na niniejszej stronie internetowej podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Każde wykorzystanie treści bądź elementów niniejszej strony internetowej wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez ich autora. Bezprawne kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości niniejszej strony internetowej lub poszczególnych jej elementów jest niedozwolone i podlega odpowiedzialności prawnej.