Odszkodowanie za opóźniony lot samolotowy

Odszkodowanie za opóźniony lot samolotowy

W związku z rozpoczętym sezonem urlopowym dzisiejszy artykuł poświęcimy sytuacjom, z którymi wiele osób uprawiających czynną turystykę, miało zapewnie niejednokrotnie styczność. Opóźnione loty samolotowe – bo o nich będzie mowa – to ryzyko wpisane w nasz urlopowy kalendarz, więc warto wiedzieć jakie roszczenia nam przysługują, jeżeli do takich niedogodności dojdzie.

Nastał czas wakacyjnych wyjazdów. Wielu z nas będzie odpoczywać poza granicami Polski, w różnych miastach i kurortach wypoczynkowych, powszechnie oferowanych przez biura podróży. Kto wybierze przelot samolotowy będzie mógł dotrzeć do swojego miejsca docelowego szybciej i wygodniej, jednak nie zawsze ta droga lokomocji będzie trafnym wyborem, bowiem samoloty – podobnie jak inne cuda techniki – lubią się często opóźniać. Jeżeli opóźnienie wylotu samolotowego będzie duże, wczasowicz oprócz utraty pozytywnego samopoczucia, dozna zapewne także innych konsekwencji m.in. skrócenia zagwarantowanego umownie przez biuro podróży czasu imprezy turystycznej, częściowej utraty możliwości aktywnego wypoczynku, rozrywki, czy też świadczeń w postaci chociażby wyżywienia. Taka sytuacja będzie z kolei powodować, że zarówno po stronie biura podróży jak i przewoźnika lotniczego, powstanie obowiązek wypłaty poszkodowanym stosownego odszkodowania.

Pierwsze kroki zmierzające do uzyskania rekompensaty za opóźnienie lotu należy podjąć względem biura podróży u którego wykupiliśmy wycieczkę. W tym celu powinniśmy przesłać na adres biura turystycznego reklamację w której opiszemy jakich niedogodności doświadczyliśmy w związku z opóźnieniem lotu i jakiej sumy odszkodowania żądamy. Biuro ma 30 dni na rozpatrzenie naszej reklamacji. Wysokość tego odszkodowania uzależniona jest od długości opóźnienia wylotu, ceny jaką zapłaciliśmy za wycieczkę turystyczną, oraz założonej w umowie liczby dni pobytu. Za każdą godzinę opóźnienia lotu przysługuje nam konkretna kwota wyliczona z uwzględnieniem powyższych czynników.

Odszkodowania możemy dochodzić również od przewoźnika lotniczego, który zapewniał nam przelot. W związku z tym, że uregulowane jest ono w przepisach unijnych jego wysokość określona jest w walucie euro. Przy czym należy podkreślić, że to odszkodowanie przysługuje każdej osobie, która przybędzie do miejsca docelowego z co najmniej 3-godzinnym opóźnieniem, bez względu na to jaki był faktycznie cel podróży samolotem, a więc czy to był przelot na wakacje, czy też odwiedziny znajomych mieszkających za granicą. Wysokość tego odszkodowania uzależniona jest przede wszystkim od odległości od punktu wylotu do punktu przylotu i wynosi od 250 do 600 euro dla każdej osoby podróżującej. Odszkodowanie przysługuje również w sytuacji gdy przewoźnik lot odwołał.

Kończąc, żywimy nadzieję, że ostatecznie Państwa tegoroczne wakacje będą w pełni satysfakcjonujące i dostarczą niezapomnianych wrażeń, czego wszystkim w tym miejscu życzymy.

DANE KANCELARII

STEFANIEC
Kancelaria Radców Prawnych
Tobiasz Stefaniec, Anna Ścibisz-Stefaniec i Wspólnicy
spółka cywilna

tel: 515 570 388
e-mail: biuro@kancelariastefaniec.pl
www.kancelariastefaniec.pl

NIP: 656 234 15 02
REGON: 386 688 365

Numer rachunku bankowego: 42 2530 0008 2004 1068 0280 0001

SIEDZIBA GŁÓWNA

JĘDRZEJÓW
UL. 11 LISTOPADA 65/5
28-300 JĘDRZEJÓW

ODDZIAŁ

KIELCE
UL. WESOŁA 27/10
25-353 KIELCE

Cała zawartość opublikowana na niniejszej stronie internetowej podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Każde wykorzystanie treści bądź elementów niniejszej strony internetowej wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez ich autora. Bezprawne kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości niniejszej strony internetowej lub poszczególnych jej elementów jest niedozwolone i podlega odpowiedzialności prawnej.