Pracownicy na kontrakcie bez prawa do emerytury pomostowej

Pracownicy na kontrakcie bez prawa do emerytury pomostowej

Od 1 stycznia 2024 roku zatrudnionym na kontraktach nie będzie przysługiwała emerytura pomostowa. Zmiana uderzy przede wszystkim w ratowników medycznych orz kierowców, których duży odsetek pracuje w tej formie. Alternatywą dla tych osób staje się wykazanie przed sądem, że dotychczasowy stosunek cywilnoprawny to w rzeczywistości etat pracowniczy. 

Emerytury pomostowe to regularne świadczenia przyznawane do momentu, gdy osoba osiągnie powszechny wiek emerytalny. Przyznawane są one osobom, które wykonują pracę w szczególnych warunkach bądź o szczególnym charakterze. Takie okoliczności mają degradujący wpływ na zdrowie, z czasem mogą ograniczyć zdolność do dalszej pracy w zawodzie, a wtedy ww. świadczenia są należnym wsparciem.

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 28 lipca 2023 roku umożliwia korzystanie ze świadczeń kolejnym rocznikom, a zarazem ogranicza ich przyznanie wyłącznie do pracowników zatrudnionych na etacie. Prawo do świadczenia przysługuje osobie ubezpieczonej, której staż pracy w warunkach szczególnych wynosi 15 lat. Kobiety muszą przepracować łącznie 20 lat i przekroczyć 55 rok życia. Mężczyźni potrzebują 25 lat ogólnego stażu pracy oraz ukończenia 60 roku życia.

Zmiany w ustawie stały się zaskoczeniem dla wielu pracowników i wprowadziły ich w wielce niekorzystną sytuację. W ostatnich latach wielu, albowiem pracowników ochrony zdrowia, w szczególności ratowników medycznych, zostało zatrudnionych w podmiotach leczniczych na kontraktach cywilnoprawnych. Niekiedy działo się z decyzji pracownika, który mógł wtedy liczyć na większe dochody, innym razem z woli samego pracodawcy.

W najbliższym czasie niekorzystne zmiany legislacyjne zmuszą wielu pracowników do poszukiwania alternatywy, wobec tego co zaproponował ustawodawca. Szansą dla pracownika na przywrócenie prawa do emerytury pomostowej jest udowodnienie, że był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę a nie umowy cywilnoprawnej. Tam, gdzie wykonywana przez pracownika praca posiadała wszystkie elementy stosunku pracy tam mamy do czynienia z etatem pracowniczym a nie umową cywilnoprawną. Wykazanie tego faktu przed sądem cywilnym spowoduje przywrócenie pracownikowi prawa do emerytury pomostowej.

Jak z poważną sprawą mamy natomiast do czynienia w przypadku grupy zawodowej ratowników medycznych świadczy wypowiedź na łamach “Dziennika Gazety Prawnej” przewodniczącego Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego: „Oceniam, że w ratownictwie może być nawet kilka tysięcy osób zainteresowanych złożeniem takiego pozwu i sądzę, że nie będą mieli problemów z udowodnieniem, że faktycznie pracowali na etacie uprawniającym do pomostówki. W ratownictwie medycznym zatrudnianie na kontraktach zaczęło się ok. 10 lat temu, jednak w niczym nie różni się to od umów o pracę, bo to nie jest samodzielna działalność, tylko odbywa się w określonym czasie, w którym karetki są dysponowane do wykonywania określonych działań w systemie”.