Prawo kosmiczne

Po wielu latach starań o wprowadzenie do polskiego porządku prawa dotyczącego zagadnień związanych z przestrzenią kosmiczną, wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostanie uchwalona ustawa o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Zespół naszej Kancelarii z uwagą przygląda się temu co dzieje się w polskim prawodawstwie dotyczącym prawa kosmicznego, łącząc przy tym swoją pracę zawodową ze swoimi hobbystycznymi zainteresowaniami. Wobec powyższego w dzisiejszym artykule poruszymy sprawy… kosmiczne 🙂 

Od wielu lat ustawodawstwo w Polsce zmierza do uregulowania tzw. prawa kosmicznego i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach może się to w końcu ziścić. Projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych zmierza ku końcowi swojej legislacji. Wprowadzenie tej ustawy do polskiego porządku prawnego otworzy nowe możliwości i stanie się bodźcem do zintensyfikowanego rozwoju polskiej myśli kosmicznej, która już obecnie cieszy się uznaniem na całym świecie. Polska posiada swój przemysł kosmiczny, który nierzadko wspiera największe przedsięwzięcia na świecie związane z kosmosem, oraz posiada zaplecze naukowe o wysokim standardzie służące do rozwoju i kształceniu przyszłych kadr związanych z tą dziedziną. Brakuje jedynie odpowiednich regulacji prawnych, a to powoduje wyhamowanie rozwoju i odstrasza  zagranicznych inwestorów. Przejrzyste prawo kosmiczne jest niezbędne, aby zapewnić, a następnie ugruntować, silną pozycję Polski w rozgrywce chociażby o nieprzebrane zasoby kosmosu. Równolegle do ustawy regulującej prawo kosmiczne jest w Polsce wprowadzany w życie Krajowy Program Kosmiczny (KPK), który wynika z Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK), a zmierza do wzrostu konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i zwiększenia jego udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego.

W uchwalanej ustawie o prawie kosmicznym mają znaleźć się zagadnienia dotyczące m.in. warunków wykonywania działalności kosmicznej i nadzoru nad nią, ubezpieczenia działalności kosmicznej, odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez obiekt kosmiczny, czy zasad funkcjonowania krajowego rejestru obiektów kosmicznych. Ogólnym założeniem ustawy jest uregulowanie rynku kosmicznego w Polsce, w tym kryteriów, które powinny spełniać podmioty, aby móc skutecznie rywalizować w „wyścigu kosmicznym”. Chodzi na przykład o uzyskanie zezwolenia prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej na wypuszczenie w przestrzeń kosmiczną obiektu i umieszczeniu go na orbicie. Jest to o tyle istotne, gdyż kraje, które przestrzeń kosmiczną eksplorują od lat, stawiają obecnie już na tak – zdawać by się mogło – nieprawdopodobne dziedziny jak chociażby górnictwo kosmiczne, czy marketing kosmiczny.

Nowe wyzwania związane z rozwojem polskiego sektora kosmicznego dotyczyć będą w najbliższym czasie nie tylko firm z tej branży, ale także prawników, którzy te firmy w ich rozwoju będą wspierać. Obecnie nie istnieją w Polsce Kancelarie, które specjalizują się w prawie kosmicznym, a prawników, którzy zajmują się tego rodzaju zagadnieniami jest zdecydowanie mniej niż rychłego zapotrzebowania na nich. Rynek kosmiczny jest natomiast spory i dynamicznie się rozwija. Firmy z branży satelitarnej, inwestorzy, producenci i sprzedawcy różnego rodzaju sprzętu kosmicznego, dostawcy nowych technologii satelitarnych i kosmicznych, czy użytkownicy tych technologii, oczekują profesjonalnego wsparcia prawnego, o które obecnie bardzo ciężko. Za rozwojem przemysłu kosmicznego idą z kolei różnego rodzaju instytucje finansowe wspierające ten biznes, czy firmy ubezpieczeniowe go zabezpieczające. Tutaj również brakuje odpowiedniej kadry prawniczej, która kompleksowo dbałaby o interesy tych podmiotów. Wszystko w związku z tym wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości ekspert prawa kosmicznego może stać się nie lada poszukiwanym zawodem prawnym. Jesteśmy pewni, że zespół naszej Kancelarii również będzie czynnie uczestniczył w tym rozwoju, godząc przy tym z radością swoją pracę zawodową z osobistą pasją.