Ratownik medyczny jako funkcjonariusz publiczny

Ratownik medyczny jako funkcjonariusz publiczny

Ratownicy medyczni podczas wypełniania swoich obowiązków zawodowych związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego podlegają ochronie prawnej. Naruszenie nietykalności ratownika medycznego grozi karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Niestety, mimo to agresja słowna i fizyczna to element w pisany w ryzyko zawodowe ratowników medycznych, z którym niejednokrotnie mierzą się oni w swojej pracy.

Szacuje się, że najwięcej przypadków agresji ze strony pacjentów występuje w szpitalnych oddziałach ratunkowych, głównie z powodu wielogodzinnych oczekiwań na wizytę. W rezultacie pacjenci niejednokrotnie tracą cierpliwość, co skutkuje wyładowywaniem swoich frustracji na personelu medycznym pracującym na SOR-ze. Najczęściej zachowania agresywne przejawiają osoby pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Doświadczenie agresji, zarówno werbalnej jak i fizycznej, wpływa przede wszystkim na sferę psychiczną pracowników medycznych. Badania wskazują, że znaczna liczba ratowników medycznych doświadcza różnych form agresji, co wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Problematyka ta jest dodatkowo zaostrzona przez specyfikę zawodu.

Ratownik medyczny w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych posiada status funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że pełni on rolę publicznego przedstawiciela, który wykonuje ważne zadania związane z ochroną zdrowia i życia ludzi. Znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, w tym również ratownika medycznego w trakcie wykonywania jego obowiązków, jest przestępstwem. Za tego rodzaju działania grozi kara, która w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej może wynieść nawet do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku zniewagi do jednego roku. Ochrona funkcjonariuszy publicznych, w tym ratowników medycznych, ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa podczas wykonywania służbowych obowiązków oraz umożliwienie skutecznego świadczenia pomocy medycznej.

Niestety, pomimo ochrony prawnej ratownicy nadal spotykają się z sytuacjami niebezpiecznymi. Świadczą o tym regularnie publikowane artykuły w mediach. Z tego powodu ratownicy stają się często nie tylko specjalistami od udzielania pierwszej pomocy, ale również od gaszenia różnego rodzaju konfliktów. Szkolenia z technik samoobrony, wprowadzanie tzw. cichych alarmów, czy organizacja różnego rodzaju akcji mających za swój cel zwrócenie uwagi opinii publicznej na szacunek dla osób niosących pierwszą pomoc, to z kolei tylko niektóre z kroków jakie są podejmowane celem zwiększenia bezpieczeństwa ratowników medycznych. Przy wyjątkowo niebezpiecznych i trudnych interwencjach ratownikom medycznym może towarzyszyć natomiast policja.