Stan pielęgniarstwa w Polsce

stan pielęgniarstwa w Polsce

Sytuacja publicznej ochrony zdrowia w Polsce jest każdemu znana, czy to jej pracownikom czy pacjentom korzystającym z niej na co dzień. Inaczej rzecz się ma ze stanem pielęgniarstwa o którego dramatycznej kondycji zdają sobie sprawę, wydawać by się mogło, chyba tylko osoby pracujące w tym zawodzie. Wieloletnie zaniedbania doprowadziły do sytuacji, że stoimy na krawędzi kryzysu, którego skutki mogą być bardzo dotkliwe.

Pielęgniarki, oraz różnego rodzaju organizacje zrzeszające tę grupę zawodową, od wielu lat biją na alarm próbując zwrócić uwagę społeczeństwa, oraz kolejnym frakcją rządzących, że w najbliższej perspektywie czasowej będziemy mierzyć się z niemożliwym do uzupełnienia brakami wykwalifikowanego personelu pielęgniarsko-położniczego. Ignorancja tego problemu jest wprost zaskakująca, a przecież ochrona zdrowia to priorytet dla każdego świadomego człowieka.

Największym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia stał się obecnie problem braków w kadrze medycznej, w szczególności dotyczący pielęgniarek. Wieloletnie zaniedbania w tym aspekcie spowodowały, że brakuje aktualnie rąk do pracy. Pandemia, z którą zmaga się kraj od ponad dwóch lat, jeszcze bardzie uwypukliła ten problem. Średni wiek pielęgniarki w Polsce to obecnie prawie 54 lata, a położnej 52 lata. Starzenie się kadry medycznej, w sytuacji braku wystarczającej liczby następców w zawodzie, doprowadził do sytuacji, że już na obecną chwilę prognozuje się, że za 8 lat średnia wieku pielęgniarki wyniesie 60 lat. Przypomnijmy, że jest to wiek emerytalny dla kobiet.

W Polsce czynnych zawodowo jest 244 000 pielęgniarek i 28 000 położnych. Na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek, w sytuacji gdy w Niemczech średnia ta wynosi 13, na Białorusi 11, a w Czechach 8. Średnia unijna to ponad 9.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, opierając się na swoich raportach, wskazuje, że aby zahamować obecną negatywną tendencję wkrótce do zawodu pielęgniarki i położnej musi wchodzić rocznie 10 000 adeptów tych zawodów, bo tyle właśnie osób będzie corocznie nabywać prawa emerytalne i odchodzić z systemu ochrony zdrowia. Rada zwraca uwagę, że pomimo, iż rok 2021 był rekordowy pod względem wydanych praw wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, których wydano łącznie 6 900, to jednak tylko 4 000 pielęgniarek i położnych podjęła pracę.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, przy udziale Ministerstwa Zdrowia, w 2018 roku opracowała „Politykę Wieloletnią Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. Dokument ten określa kierunki działań Ministerstwa Zdrowia jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Chodzi w szczególności o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych, powstrzymanie emigracji zarobkowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych, w tym nabywających uprawnienia emerytalne. Był to krok to poprawy obecnej sytuacji, lecz jedynie częściowo udało się go wdrożyć w życie. Owszem zwiększyła się przykładowo liczba kierunków pielęgniarstwa i położnictwa na polskich uczelniach, lecz jednak niewystarczająco.

Rozważa się obecnie różnego rodzaju pomysły mające przynajmniej zahamować negatywną tendencję odpływu pracowników w ochronie zdrowia. Przede wszystkim zachęca się pielęgniarki i położne, które nabyły uprawnienia emerytalne do pozostania w systemie ochrony zdrowia. Zachęca się obcokrajowców ze wschodu do podejmowania pracy w Polsce. Wskazuje się na opiekunów, którzy mogliby odciążyć personel pielęgniarsko-położniczy, oraz na konieczność wprowadzenia do ochrony zdrowia zawodu pomocniczego, którego obowiązki sprowadzałyby się do prostych czynności higieniczno-sanitarnych wokół pacjenta. Wszystkie te działania są jednak w istocie doraźne i bez przemyślanej polityki państwa w sprawie odpowiedniego dostępu do wykwalifikowanej opieki pielęgniarsko-położniczej nie zapewnią one długofalowych korzyści. Wydaje się, że obecnie wybiła ostatnia godzina na podjęcie konstruktywnych działań w tej jakże doniosłej dla nasz wszystkich kwestii.