Pielęgniarki w domach pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej (DPS) w Polsce stanowią nieodzowny element wsparcia dla osób niesamodzielnych i starszych obywateli. Jednakże sektor opieki społecznej stoi obecnie w obliczu coraz większych problemów kadrowych, które zwiastują potencjalną katastrofę w zakresie dostępu do odpowiedniej opieki medycznej.