Wpływ nowego rozporządzenia o wymaganych kwalifikacjach na prawo do wyższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych

5 września 2023 r. uległy zmianie kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zmiany te dla określonych pielęgniarek i położnych mogą stanowić dodatkowy argument w walce o zaszeregowanie do 2 grupy zawodowej.