Jednoosobowy dyżur pielęgniarski jako zdarzenie niepożądane

Po raz kolejny w środowisku pielęgniarsko-położniczym wybrzmiewają hasła
sprzeciwiające się jednoosobowym dyżurom medycznym. Od lat strona pracownicza
zabiega o likwidację jednoosobowych dyżurów wskazując na zagrożenie jakie niosą one
dla pacjenta, oraz na godzenie za ich pośrednictwem w podstawowe zasady prawa
pracy.