Z nami poprzez system ochrony zdrowia

Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy s.c. rozpoczyna cykl publikacji dotyczących kwestii prawnych na gruncie szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Analizujemy bieżące problemy pracowników medycznych, poszukujemy sposobów im przeciwdziałania, dostarczamy praktycznych rad i walczymy o lepsze warunki zatrudnienia i pracy pracowników ochrony zdrowia.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej związków zawodowych działających w różnych branżach, w tym w sektorze ochrony zdrowia. Nasza Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną na rzecz jednego z Regionów największego związku zawodowego w Polsce tj. Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Zabezpieczamy prawnie dziesiątki zakładowych organizacji związkowych działających w różnych podmiotach leczniczych.

Znając specyfikę branży medycznej i mierząc się na co dzień z różnego rodzaju problemami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania ochrony zdrowia, jesteśmy w stanie wypracowywać optymalne rozwiązania dla naszych Klientów. Skutecznie wpływamy na pracodawców poprzez co zapewniamy pracownikom najlepsze warunki pracy i płacy. Poprzez nasze publikacje integrujemy grupy o tych samych interesach i działamy w ich interesie. Pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi, którzy tej wiedzy i doświadczenia potrzebują i chcą poprawić swoją obecną sytuację zawodową.

Na łamach naszego bloga będziemy zajmować się m.in. aktualnymi problemami w ochronie zdrowia. Będziemy dostarczać naszym czytelnikom praktycznych rad i wskazywać optymalne rozwiązania. Nie zmienimy radykalnie i z dnia na dzień obecnego stanu ochrony zdrowia, ale wspólnie możemy poprawić sytuację wielu osób, które pozostają związane z tym systemem.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga !

DANE KANCELARII

STEFANIEC
Kancelaria Radców Prawnych
Tobiasz Stefaniec, Anna Ścibisz-Stefaniec i Wspólnicy
spółka cywilna

tel: 515 570 388
e-mail: biuro@kancelariastefaniec.pl
www.kancelariastefaniec.pl

NIP: 656 234 15 02
REGON: 386 688 365

Numer rachunku bankowego: 42 2530 0008 2004 1068 0280 0001

SIEDZIBA GŁÓWNA

JĘDRZEJÓW
UL. 11 LISTOPADA 65/5
28-300 JĘDRZEJÓW

ODDZIAŁ

KIELCE
UL. WESOŁA 27/10
25-353 KIELCE

Cała zawartość opublikowana na niniejszej stronie internetowej podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Każde wykorzystanie treści bądź elementów niniejszej strony internetowej wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez ich autora. Bezprawne kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości niniejszej strony internetowej lub poszczególnych jej elementów jest niedozwolone i podlega odpowiedzialności prawnej.