Z nami poprzez system ochrony zdrowia

Kancelaria Radców Prawnych Stefaniec & Wspólnicy s.c. rozpoczyna cykl publikacji dotyczących kwestii prawnych na gruncie szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Analizujemy bieżące problemy pracowników medycznych, poszukujemy sposobów im przeciwdziałania, dostarczamy praktycznych rad i walczymy o lepsze warunki zatrudnienia i pracy pracowników ochrony zdrowia.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej związków zawodowych działających w różnych branżach, w tym w sektorze ochrony zdrowia. Nasza Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną na rzecz jednego z Regionów największego związku zawodowego w Polsce tj. Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Zabezpieczamy prawnie dziesiątki zakładowych organizacji związkowych działających w różnych podmiotach leczniczych.

Znając specyfikę branży medycznej i mierząc się na co dzień z różnego rodzaju problemami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania ochrony zdrowia, jesteśmy w stanie wypracowywać optymalne rozwiązania dla naszych Klientów. Skutecznie wpływamy na pracodawców poprzez co zapewniamy pracownikom najlepsze warunki pracy i płacy. Poprzez nasze publikacje integrujemy grupy o tych samych interesach i działamy w ich interesie. Pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi, którzy tej wiedzy i doświadczenia potrzebują i chcą poprawić swoją obecną sytuację zawodową.

Na łamach naszego bloga będziemy zajmować się m.in. aktualnymi problemami w ochronie zdrowia. Będziemy dostarczać naszym czytelnikom praktycznych rad i wskazywać optymalne rozwiązania. Nie zmienimy radykalnie i z dnia na dzień obecnego stanu ochrony zdrowia, ale wspólnie możemy poprawić sytuację wielu osób, które pozostają związane z tym systemem.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga !