Zarobki ratowników medycznych

zarobki ratowników medycznych

Zawód ratownika medycznego wiąże się z szeregiem obowiązków, stresem oraz nieustanną nauką. Jest to praca z pacjentami w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, wymagająca doskonałej kondycji fizycznej oraz odporności psychicznej. Przy tak dużej odpowiedzialności, zarobki ratowników medycznych powinny być unormowane, a zarazem satysfakcjonujące. W rzeczywistości różnią się znacząco w zależności od umowy, a także województwa.

Zarobki w obszarze ochrony zdrowia są tematem dyskusyjnym. Według licznych opinii stosunek wymagań oraz obowiązków do wynagrodzeń w wielu zawodach medycznych jest nieadekwatny. Szczególne wzburzenie może budzić porównywanie średnich zarobków za granicą do tych w Polsce. Młodzi absolwenci kierunków medycznych często z tego powodu rozważają przeprowadzkę w celach zarobkowych. Zjawisko to ukazuje stopień niezadowolenia pracowników oraz krytyczną sytuację niektórych placówek ochrony zdrowia.

Od 1 lipca 2023 roku podwyższono minimalne wynagrodzenie zasadnicze ratownika medycznego o  642,60 zł i wynosi ono obecnie 5965,38 zł brutto. Jednakże gwarantowana ustawowo podwyżka dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pozostali ratownicy medyczni pracujący na “kontrakcie”, czy związani z pracodawcą umową zlecenia, mają nadal bardzo zróżnicowane zarobki. Według statystyk Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w styczniu br., mediana zarobków wynosi 4860 zł brutto. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy województwa małopolskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego.

Zgodnie z ustawą z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym osoba, która chce uzyskać uprawnienia do pracy jako ratownik medyczny, musi ukończyć wyższe studia na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ukończyć szkołę policealną i uzyskać tytuł zawodowy ratownika medycznego. Następnie należy odbyć 960 godzin w ramach półrocznych praktyk oraz przystąpić do płatnego Państwowego Egzaminu na Ratownika Medycznego. Aby przystąpić do egzaminu, trzeba uiścić opłatę, która nie może przekroczyć 10 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w przedsiębiorstwach za ubiegły rok. Podsumowując, droga do zostania ratownikiem medycznym trwa kilka lat, lecz na tym się nie kończy. Co 5 lat ratownicy są rozliczani z przebytych kursów, szkoleń i konferencji, mają obowiązek doskonalenia zawodowego.

Ratownicy medyczni powinni szczególnie zwrócić uwagę na artykuł 99b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, aby zapewnić sobie poprawne obliczanie wynagrodzenia. Zgodnie z tym przepisem, członkom zespołów ratownictwa medycznego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30 procent stawki godzinowej za każdą godzinę pracy, niezależnie od formy prawnej zatrudnienia, czy to umowy o pracę, czy kontraktu. Warto znać te przepisy, aby zapewnić sobie sprawiedliwe i zgodne z prawem rozliczenia wynagrodzeń w ratownictwie medycznym.