Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawo pacjenta do godnego leczenia i opieki obejmuje wiele aspektów, w tym także kwestie związane z przechowywaniem rzeczy wartościowych podczas pobytu w szpitalu. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz odpowiednich rozporządzeń, istnieją określone zasady dotyczące depozytu szpitalnego.