Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie praw pracownika

Odpowiedzialność w zakładzie pracy ciąży zarówno na pracownikach, jak również na pracodawcy. Najdonioślejszym jej przejawem jest odpowiedzialność karna, gdyż wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. W ramach niej pracodawca może odpowiadać za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a w skrajnych sytuacjach nawet za przestępstwo.