Wzrost pozwów pielęgniarek i położnych w Polsce: walka o wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Prawie 15 tysięcy pozwów pielęgniarek i położnych trafiło do polskich sądów. Dotyczą one niewłaściwego ustalania przez pracodawców wynagrodzeń za pracę. Fala pozwów z jaką mamy obecnie do czynienia odzwierciedla zarówno trudną sytuację pracowniczą tych grup zawodowych, jak również ogromną determinację pracowników w walce o należne im uprawnienia.