Klęska Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

W kwietniu bieżącego roku w Sejmie RP została odrzucona ustawa o jakości i opiece zdrowotnej, której jednym z założeń była likwidacja Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Pomimo, że ustawa ostatecznie przepadła to w trakcie jej legislacji obnażono porażkę tej instytucji, która z założenia miała służyć dobru pacjenta.