Obowiązek doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych a obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Adresaci wymienionych obowiązków są różni: konieczność doskonalenia zawodowego obciąża pracownika, a obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych dotyczy pracodawcy. Oba tytułowe obowiązki służą natomiast wspólnemu celowi – dobru zakładu pracy i jego pacjentom.