Sytuacja płacowa pielęgniarek przedmiotem debaty

Sytuacja płacowa pielęgniarek jest obecnie tematem gorącej debaty, która wyszła poza ramy podmiotów leczniczych. W ubiegłą środę (29 listopada) odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przygotowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Projekt przeszedł do dalszego procedowania.

Pielęgniarki systemu vs. ratownicy medyczni: podobna praca ale różne wynagrodzenie zasadnicze

Sąd Okręgowy w Lublinie wydał kontrowersyjny wyrok, stwierdzając, że różnice w wynagrodzeniach pomiędzy pielęgniarkami systemu a ratownikami medycznymi w zespołach wyjazdowych karetek nie stanowią przypadku nierównego traktowania w zatrudnieniu. Przeanalizujmy wspólnie ten wyrok…

Obowiązek doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych a obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Adresaci wymienionych obowiązków są różni: konieczność doskonalenia zawodowego obciąża pracownika, a obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych dotyczy pracodawcy. Oba tytułowe obowiązki służą natomiast wspólnemu celowi – dobru zakładu pracy i jego pacjentom.