Niewłaściwe zaszeregowanie oraz nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek i położnych – wywiad dla portalu Rynek Zdrowia

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem jakiego dla portalu Rynek Zdrowia udzielił w ostatnim czasie radca prawny Tobiasz Stefaniec. Wywiad dotyczy niewłaściwego szeregowania pielęgniarek i położnych do odpowiedniej grupy zawodowej oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Zniesienie opłaty od pozwu w sprawach pracowniczych

Od 28 września 2023 roku pracownicy nie muszą już uiszczać opłat od pozwów składanych do sądów pracy, niezależnie od tego o jaką kwotę pozwą swojego pracodawcę. Pracownik nie podlega już niemal żadnym obowiązkom finansowym w zakresie opłat sądowych. Wiąże się to z nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która tego dnia weszła w życie.

Solidarność pielęgniarek się opłaca

W sądach na terenie całej Polski toczą się procesy, w których pielęgniarki i położne domagają się respektowania posiadanych kwalifikacji zawodowych i zwiększenia związanego z tym wynagrodzenia zasadniczego. Odwaga i solidarność poszkodowanych pielęgniarek spowodowały, że zapadają kolejne wyroki przyznające rację stronie pracowniczej. Interes pielęgniarek, posiadających tytuł magistra i odpowiednią specjalizację, zaczyna triumfować, a za ich przykładem idą koleżanki po fachu znajdujące się w odmiennej sytuacji, będącej efektem nierównego traktowania w zatrudnieniu.