Niewłaściwe zaszeregowanie oraz nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek i położnych – wywiad dla portalu Rynek Zdrowia

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem jakiego dla portalu Rynek Zdrowia udzielił w ostatnim czasie radca prawny Tobiasz Stefaniec. Wywiad dotyczy niewłaściwego szeregowania pielęgniarek i położnych do odpowiedniej grupy zawodowej oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Ratownicy medyczni złożyli pozwy, a pielęgniarki planują protest

32 ratowników medycznych zdecydowało się na złożenie pozwów do Sądu Pracy w Kaliszu. Jest to ich sprzeciw na nierówne traktowanie w zatrudnieniu do którego ma dochodzić w szpitalu w Jarocinie. W tej samej placówce od sierpnia ubiegłego roku zaczęły się masowe wypowiedzenia warunków pracy i płacy dla pielęgniarek. Ta grupa zawodowa również zamierza pozwać pracodawcę do sądu, co ma zostać poprzedzone akcją protestacyjną.

Zniesienie opłaty od pozwu w sprawach pracowniczych

Od 28 września 2023 roku pracownicy nie muszą już uiszczać opłat od pozwów składanych do sądów pracy, niezależnie od tego o jaką kwotę pozwą swojego pracodawcę. Pracownik nie podlega już niemal żadnym obowiązkom finansowym w zakresie opłat sądowych. Wiąże się to z nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która tego dnia weszła w życie.

Jednoosobowy dyżur pielęgniarski jako zdarzenie niepożądane

Po raz kolejny w środowisku pielęgniarsko-położniczym wybrzmiewają hasła
sprzeciwiające się jednoosobowym dyżurom medycznym. Od lat strona pracownicza
zabiega o likwidację jednoosobowych dyżurów wskazując na zagrożenie jakie niosą one
dla pacjenta, oraz na godzenie za ich pośrednictwem w podstawowe zasady prawa
pracy.

Solidarność pielęgniarek się opłaca

W sądach na terenie całej Polski toczą się procesy, w których pielęgniarki i położne domagają się respektowania posiadanych kwalifikacji zawodowych i zwiększenia związanego z tym wynagrodzenia zasadniczego. Odwaga i solidarność poszkodowanych pielęgniarek spowodowały, że zapadają kolejne wyroki przyznające rację stronie pracowniczej. Interes pielęgniarek, posiadających tytuł magistra i odpowiednią specjalizację, zaczyna triumfować, a za ich przykładem idą koleżanki po fachu znajdujące się w odmiennej sytuacji, będącej efektem nierównego traktowania w zatrudnieniu.